Relasjonsledelse, 4.utgave

bildeMenneskekunnskap er stadig viktig i ledelsesfaget. Det handler om å skape gode relasjoner til viktige medspillere både innenfor og utenfor bedriften.

4. utgave er oppdatert med ny og aktuell forskning og har nytt fokus på etikk og ledelse.

Relasjonsledelse gir en innføring i sentrale sider ved relasjonsorientert ledelse, og ferdigheter innen dialog og kommunikasjon blir viet stor oppmerksomhet. Boken er praktisk tilrettelagt for anvendelse i hverdagen og gir mange ideer og refleksjoner som leseren vil kunne benytte.

Denne nye utgaven har styrket den faglige/akademiske argumentasjonen og tilfanget av solide referanser. Selv om strukturen på boken i all hovedsak er uendret er den gjennomgående bearbeidet og forbedret. I tillegg har forfatter lagt inn læringsmål til hvert kapittel.

Jan Spurkeland har over 20 års erfaring med ledertrening og organisasjonsutvikling. I en periode var han tilknyttet AFF. Han har også erfaring fra lederoppgaver som skolesjef og personalsjef. Han har de siste årene drevet sitt eget konsulent firma og han er en mye benyttet og populær foredragsholder.

<< | Bestill