Relasjonsakademiet
Jan Spurkeland

Relasjonsledelse

Påmelding studier >>

Alle studier >>

 

Dato Kurs Sted Merk Påmelding
2020
7.-14. jan Modul 2 i Relasjonsakademiet. Madeira Ledes av Jan Spurkeland jspurkel
@online.no
14.-21. jan Modul 6 i Relasjonsakademiet. Madeira Ledes av Jan Spurkeland jspurkel
@online.no
29.-30. jan Modul 1 i Relasjonsakademiet. Gardermoen Ledes av Martha Torvik martha.torvik
@gmail.com
3.-4. feb Modul 1 i Relasjonsakademiet. Bergen Ledes av Jøri Horverak og Jan Spurkeland kurs@sense-pkt.no
1.-2. apr. Modul 1 i Relasjonsakademiet. Midt-Norge Ledes av Martha Torvik og Jan Spurkeland martha.torvik
@gmail.com
23.-24. apr. Modul 1 i Relasjonsakademiet. Lillestrøm Ledes av Anne Linn Sagen anne.linn.sagen
@gmail.com
29.-30. apr. Modul 1 i Relasjonsakademiet. Levanger Ledes av Synnøve Hammer og Jan Spurkeland synnove.
hammer
@gmail.com
4.-5. mai Modul 1 i Relasjonsakademiet. Karmøy Ledes av Harald Mydland og Jan Spurkeland haraldm@aks-as.no
25.-26. mai Modul 1 i Relasjonsakademiet.   Ledes av Martha Torvik og Jan Spurkeland martha.torvik
@gmail.com
27.-28. mai Modul 2, del 1
Relasjonsakademiet.
Reflektoriet Ledes av Jan Spurkeland jspurkel
@online.no
14.-15. sept. Modul 1 i Relasjonsakademiet. Kristiansand Ledes av Harald Mydland og Jan Spurkeland haraldm@aks-as.no
21.-22. sept. Modul 2, del 2 Relasjonsakademiet. Bergen Ledes av Jan Spurkeland jspurkel
@online.no
19.-20. okt Modul 1 i Relasjonsakademiet. Bergen Ledes av Jøri Horverak og Jan Spurkeland kurs@sense-pkt.no
20.-21. okt. Modul 1 i Relasjonsakademiet.   Ledes av Martha Torvik og Jan Spurkeland martha.torvik
@gmail.com
21.-22. okt. Modul 1 i Relasjonsakademiet.   Ledes av Synnøve Hammer og Jan Spurkeland synnove.
hammer
@gmail.com