Relasjonsakademiet
Jan Spurkeland

Relasjonsledelse

Påmelding studier >>

Alle studier >>

 

Dato Kurs Sted Merk Påmelding
2020
14.-15. sept. Modul 1 i Relasjonsakademiet. Kristiansand Ledes av Harald Mydland og Jan Spurkeland haraldm@aks-as.no
21.-22. sept. Modul 1 Relasjonsakademiet.
Dag 3 er 17.nov
Web-basert Ledes av Jan Spurkeland jspurkel
@online.no
24.-25. sept Modul 1 i Relasjonsakademiet. Stavanger Ledes av Stein Ragnar Emsøy og Jan Spurkeland stein.emsoy@estra.no
1.-2. okt Modul 1 i Relasjonsakademiet. Tromsø Ledes av Roar Skare og Jan Spurkeland roar
@orgskare.no
5.-6. okt Modul 1 i Relasjonsakademiet. Lillestrøm Ledes av Anne Linn Sagen anne.linn.sagen
@gmail.com
19.-20. okt Modul 1 i Relasjonsakademiet. Bergen Ledes av Jøri Horverak og Jan Spurkeland kurs@sense-pkt.no
20.-21. okt. Modul 1 i Relasjonsakademiet.   Ledes av Martha Torvik og Jan Spurkeland martha.torvik
@gmail.com
21.-22. okt. Modul 1 i Relasjonsakademiet.   Ledes av Synnøve Hammer og Jan Spurkeland synnove.
hammer
@gmail.com
17. nov. Modul 1 Relasjonsakademiet.
Dag 3
Web-basert Ledes av Jan Spurkeland
16.-17. nov Modul 1 i Relasjonsakademiet. Stavanger Ledes av Stein Ragnar Emsøy og Jan Spurkeland stein.emsoy@estra.no
1.-8. des Modul 3 i Relasjonsakademiet Madeira Ledes av Jan Spurkeland jspurkel
@online.no
2021
12.-19.jan Modul 7 i Relasjonsakademiet Madeira Ledes av Jan Spurkeland jspurkel
@online.no